BKs Finans
En del av din Lastvagns investering

BKs Finans är ett verktyg för finansiering av nya BKs produkter.
Genom kostnadseffektiv administration kan vi erbjuda dig unika och förmånliga villkor.

Avbetalningslån
Löptid upp till 7 år


Leasing
Nu kan du även hyra eller leasa din lastvagn på samma förmånliga villkor som avbetalning. 
Du betalar en första förhöjd hyra på 20% vid leverans.
Hyresperioden är 2-5 år. Restvärdet efter hyresperiodens slut sätts normalt till 25 %.