B.K:s Finans

En del av din Lastvagns investering

B.K:s Finans är ett verktyg för finansiering av nya B.K:s Truck Equipment produkter. Genom kostnadseffektiv administration kan vi erbjuda dig unika och förmånliga villkor.

B.K:s avbetalningslån

Löptid: max 7 år

B.K:s Leasing 

Nu kan du även hyra eller leasa ditt lastvagn på samma förmånliga villkor som avbetalning. Du betalar en första förhöjd hyra på 20% vid leverans. Hyresperioden är 2-5 år. Restvärdet efter hyresperiodens slut sätts normalt till 25 %.