B.K:s Finans
En del av din Lastvagns investering

B.K:s Finans är ett verktyg för finansiering av nya B.K:s produkter.
Genom kostnadseffektiv administration kan vi erbjuda dig unika och förmånliga villkor.

Avbetalningslån
Löptid upp till 7 år


Leasing
Nu kan du även hyra eller leasa din lastvagn på samma förmånliga villkor som avbetalning. 
Du betalar en första förhöjd hyra på 20% vid leverans.
Hyresperioden är 2-5 år. Restvärdet efter hyresperiodens slut sätts normalt till 25 %.